Retur

Vil du sende inn et produkt til oss?

 

Vennligst kontakt oss FØR du sender det inn.

Så vil vi gi deg informasjon om hvor, og hvordan, produktet skal sendes inn, slik at servicen, reklamasjonen eller returen kan gå så raskt og smidig som mulig.

Free Shipping Norsk
fagbutikk
Fast Delivery Lagervarer sendes ut senest neste virkedag
Norwegian Design Faktura for virksomheter 
EHF eller e-post